I thought this was a wonderful book It is one of those books that I am sure I will read again.
Ishak Alaton, a prominent Turkish businessman, lives in Istanbul next to a graveyard, every morning looking at it He humorously says that Graveyards are full of Indispensable Man When he became 65, he writes a note, with the title To be Unnecessary Prefer being valuable rather than important Replying What is wealth question as whatever is left after losing all of it Defeat happens not when lost but when stopped trying Walk where there is no path so that you can leave marks Understand that If we are even giving back the air we breathe, nothing is ours Think about humans, and make them thinkPlease see my blog for full reviewhttp hknerdogan.
wordpress.
com 2014 Belli Olmayan Yelkenliye Hi Bir R Zg R Yard M EtmezS Rad Bir Ya Am Yk S L Zumlu Adam Bir Hayat M Cadelesinin Anlat M Bir Toplumda Az Nl K Olman N Verdi I Y K, Varl K Vergisi Ve Bununla Alt St Olan Bir Aile Ama Ne Olursa Olsun Bu Zorluklardan Y Lmayan Kararl Ve Azimli Gen Bir Adam Shak Alaton Mehmet G Ndem In Bu Kitab Yla Ya Ad Hayat M Cadelesini, K R Lma Anlar N , H Z Nlerini, Mutluluklar [ Pdf Lüzumlu Adam İshak Alaton Û writing PDF ] by Mehmet Gündem ↠´ N , Her Ne Olursa Olsun Yeniden Ba Lama Iradesini, Sonsuz Renme Azmini, Kendini A Ma Abalar N Ve K K De Olsa Hayata Iz B Rakma Niyetine Tan K Oluyoruz Shak Alaton UnMuhaberat Memurlu Uyla Ba Lad I Hayat Na Sve Te Kaynak I Ili Iyle Devam Eden, Teknik Ressam Olarak Lkesine D Nen, Ama Teknik Diplomas Olmad I In I Bulamayan Ve Sonunda Kendi I Ini Kurmaya Karar Veren Shak Alaton, Orta Zeyir Garih Le Nas L Tan T Klar N Ve Bug Nk ALARKO Holding I Nas L Kurduklar N , Verdikleri M Cadeleleri Anlat Yor Ayr Ca M Tevaz Aile Ya Ant S N , Ocuklar Yla Ili Kilerini Payla Yor Bizlerle T M Bunlar N Gerisinde Ise T Rkiye Nin Bir D Nemine K Tutuyor L Zumlu Adam Ini K Larla Dolu Bir Ya Am N Anlat Ld Bir Ba Ar Yk S Ba ar l insanlar n hayatlar n okumak, tecr belerinden renmek laz m E er ki, ki i kendi co rafyan zdan biriyse d nem hakk nda da, subjektif de olsa ne objektif ki bir s r ey reniyorsunuz Kitapta, lkedeki sistem, b rokrasi, siyaset ve medya hakk nda baz ele tiriler bulunsa da, bunlar biraz bireysel seviyede tutulmu , genele mal edilmemi gibime geldi Ailenin az nl k olmalar ndan kaynakl ya ad klar trajedilerin sonu lar bile Bu ba lamda bekledi imden biraz daha uysal ve hijyenik bir kitapt ancak g n n sonunda kitab n i eri inin, t m bu dinamikler i inde varolabilmi ve hatta ba ar l olabilmi bir i adam n n hayat hakk nda oldu unu da g z n nde bulundurmak laz m.
shak Alaton sadece kendisi i in para kazanmam i inde ya ad toplumu da geli tirmeyi ilke edinmi ve bunu ba arm Bu kitap da bu de erli insan ekillendiren ko ullar Alaton un kendi a z ndan anlat yor ok nemli bir belge oldu unu d n yorum T rkiye nin yak n tarihine ilgi duyan, i d nyas n n tecr beli bir isminden i , ortakl k, aile, al akg n ll l k ve sosyal sorumluluk konular nda tler dinlemek isteyen herkese bu kitab tavsiye ederim Dili son derece ak c bitirmeniz ok zaman almayacakt r.
I read the English translation of this, An Essential Man.
This book provides an insight into the inner life of Ishak Alaton, a Turkish Jew who has risen from his family having been devestated by the Wealth Tax in 1942 to be one of Turkey s most successful business people The book does not provide an account of Mr Alaton s business successes though as much as it provides an account of his motivations and attitudes to life and his relationships with his father, siblings, business partner, wife and children.
I have read many times before of the Wealth Tax and the riots of 1955, but this is the first time I have read a personal account of these things by someone who experienced them first hand.
Ú Lüzumlu Adam İshak Alaton à tek kelime ile harikaBu kadar ak c bir anlat m olabilece i hi akl ma gelmemi ti Resmen bir solukta okudum.
Ee, ne de olsa eski patronumun hayat hikayesi.
.
When I read that book I saw a person that that Who want to be better than society than He was in , And He accomplished that many different ways He was a philosopher ,Thinker Businessman that from noting He didn t complain about obstacles He was true Turkish businessman and I am very proud of him Reading his books I learn think or two.
I really appreciate that Rahat uyu guzel Adam.
Varl k vergisi ma duru bir aile, zor ya am ama efsane bir zeka kendisine b y k sayg duyuyorum Okunas rnek al nas bir kitap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *