´ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ Epub ✓

ਮੜ੍ਹੀ ebok ਦਾ epub ਦੀਵਾ epub ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ pdf ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ eBook?ਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਸੀ ਜੋ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਾਪੀਆਂ ਸੋਵ.

  ´ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ Epub ✓

☃ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ PDF / Epub ✑ Author Gurdial Singh – Ecamvirtual.co ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵ☃ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ PDF / Epub ✑ Author Gurdial Singh – Ecamvirtual.co ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵ? ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ?.

?ਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਸੀ ਜੋ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਾਪੀਆਂ ਸੋਵ.

  ´ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ Epub ✓

´ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ Epub ✓ Gurdial Singh Rahi Gurdi'āl Sigh; January – August was a Punjabi language writer novelist and Migration Agent from Punjab India He started his literary career in with a short story Bhaganwale” He became known as a novelist when he published the novel Marhi Da Deeva in The novel was later adapted into the Punjabi film Marhi Da Deeva in directed by Surinder S.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *